Google Analytics: Základné metriky prehľadov pre marketing obsahu

Pojem obsahový marketing je v dnešnej dobe dosť lákavý. Väčšina vedúcich spoločností a obchodníkov vie, že musí robiť marketing obsahu. Mnohí z nich zašli pri vytváraní a implementácii stratégie. Väčšina marketingových odborníkov má problém: Ako sledujeme a meráme obsahový marketing? Všetci vieme, že informovanie tímu C-Suite, že by sme mali zahájiť alebo pokračovať v obsahovom marketingu, pretože to robia všetci ostatní, to nezastaví.