Hygiena údajov: Stručný sprievodca vyčistením zlúčením údajov

Zlúčenie je kľúčovou funkciou pre obchodné operácie, ako je priamy poštový marketing a získanie jediného zdroja pravdy. Mnoho organizácií však stále verí, že proces čistenia zlúčenia sa obmedzuje iba na techniky a funkcie programu Excel, ktoré len veľmi málo prispievajú k náprave čoraz zložitejších potrieb kvality údajov. Táto príručka pomôže podnikom a používateľom IT porozumieť procesu čistenia zlúčenia a možno ich prinúti uvedomiť si, prečo ich tímy nemôžu