Osvojenie si Freemium konverzie znamená vážny záujem o analýzu produktu

Či už hovoríte o Rollercoaster Tycoon alebo Dropbox, ponuky freemium sú stále bežným spôsobom, ako prilákať nových používateľov k spotrebným aj podnikovým softvérovým produktom. Po prihlásení na bezplatnú platformu niektorí používatelia nakoniec prevedú na platené plány, zatiaľ čo oveľa viac zostane na bezplatnej úrovni a bude mať obsah s ľubovoľnými funkciami, ku ktorým majú prístup. Výskumu na tému bezplatnej premeny a udržania zákazníka je veľa a spoločnosti sú neustále vyzývané, aby uskutočňovali ešte prírastkové vylepšenia

Orientačné: Analýza zákazníkov s použiteľnými štatistikami

Veľké dáta už nie sú v obchodnom svete novinkou. Väčšina spoločností si o sebe myslí, že sú riadené dátami; technologickí lídri nastavujú infraštruktúru zberu dát, analytici prechádzajú cez dáta a obchodníci a produktoví manažéri sa snažia z týchto údajov poučiť. Napriek zhromažďovaniu a spracovávaniu väčšieho množstva dát ako kedykoľvek predtým, spoločnostiam chýbajú cenné informácie o ich produktoch a zákazníkoch, pretože nepoužívajú správne nástroje na sledovanie používateľov počas celej cesty k zákazníkom.