Hrozno dovnútra, šampanské von: Ako AI premieňa predajný lievik

Pozrite sa na situáciu zástupcu pre rozvoj predaja (SDR). SDR, mladí vo svojej kariére a často bez skúseností, sa snažia presadiť sa v predajnej organizácii. Ich jedinou zodpovednosťou je nábor potenciálnych zákazníkov na naplnenie potrubia. A tak lovia a lovia, no nie vždy sa im podarí nájsť tie najlepšie revíry. Vytvárajú zoznamy potenciálnych zákazníkov, o ktorých si myslia, že sú skvelí, a posielajú ich do predajného lievika. Mnohé z ich vyhliadok však nesedia