Jonatán Tomek

Jonathan Tomek pôsobí ako viceprezident pre výskum a vývoj v spoločnosti Digitálny prvok. Jonathan je skúsený výskumník v oblasti spravodajstva o hrozbách so skúsenosťami v oblasti sieťovej forenznej analýzy, riešenia incidentov, analýzy malvéru a mnohých ďalších technologických zručností.