Dizajn UX a SEO: Ako môžu tieto dva prvky webových stránok spolupracovať vo váš prospech

Očakávania týkajúce sa webových stránok sa časom vyvinuli. Tieto očakávania stanovujú štandardy toho, ako vytvoriť dojem používateľa, ktorý web ponúka. Pri snahe vyhľadávačov poskytnúť najrelevantnejšie a najuspokojivejšie výsledky vyhľadávania sa berú do úvahy niektoré faktory poradia. Jedným z najdôležitejších v dnešnej dobe je užívateľská skúsenosť (a rôzne prvky stránky, ktoré k nej prispievajú.). Dá sa preto odvodiť, že UX je životne dôležitá