Ako môže použitie údajov o nákupných úmysloch využiť vašu marketingovú stratégiu v roku 2019

Zdá sa neuveriteľné, že do roku 2019 viac spoločností nebude využívať údaje o zámeroch na podporu svojich obchodných a marketingových iniciatív. Skutočnosť, že tak málo ľudí kope tak hlboko, aby odhalila to najlepšie, čo vedie, vedie vás a vašu spoločnosť k rozhodujúcej výhode. Dnes by sme sa chceli pozrieť na množstvo aspektov údajov o zámeroch a na to, čo môžu urobiť pre budúce predajné a marketingové stratégie. Budeme skúmať všetky