Agilný marketing je evolúcia, nie revolúcia a dôvod, prečo si ju musíte osvojiť

Od stavby budov až po softvér budov. V 1950. rokoch bol do vývoja a vývoja softvéru zavedený model vývoja vodopádu. Tento systém je pozostatkom výrobného priemyslu, kde bolo potrebné pred zahájením prác nevyhnutne navrhnúť správnu odpoveď. A v tomto svete má správna odpoveď zmysel! Vedeli by ste si predstaviť scenár, keď ste sa v polovici stavby rozhodli postaviť mrakodrap inak? To znamená, že vedľajším produktom produktu

Návrh optimálnej marketingovej organizácie.

V rozhovore s mojím priateľom a kolegom Joe Černovom, viceprezidentom marketingu v Kinvey, sme si vymieňali niektoré z najčastejších otázok, ktoré sme obaja dostali v rámci našich tímov a od kolegov v odbore. Keďže je Joe marketingom obsahu v tomto roku, neprekvapilo by vás, keby ste vedeli, že jedna z jeho najčastejších otázok je: Ako môžem zahájiť úspešný program marketingu obsahu? Druhá otázka, ktorú mu kladú najčastejšie, je: