Uvítacie lekcie správ od e-mailových odborníkov

Uvítacia správa sa na prvý pohľad môže javiť ako triviálna, pretože mnohí obchodníci by predpokladali, že keď sa zákazník zaregistruje, skutok je hotový a jeho úloha je overená. Ako obchodníci je však našou úlohou sprevádzať používateľov celou skúsenosťou so spoločnosťou s cieľom propagovať neustále sa zvyšujúcu celoživotnú hodnotu pre zákazníka. Jedným z najdôležitejších aspektov používateľskej skúsenosti je prvý dojem. Tento prvý dojem môže