Sila individualizovaného marketingu

Pamätáte si, keď spoločnosť Nike predstavila svoju kampaň Just Do It? Spoločnosť Nike dokázala týmto jednoduchým sloganom dosiahnuť rozsiahle povedomie o značke a rozsah. Bilbordy, televízia, rádio, tlač ... „Just Do It“ a Nike Swoosh bol všade. Úspešnosť kampane bola do značnej miery určená tým, koľko ľudí mohlo spoločnosť Nike vidieť a počuť túto správu. Tento konkrétny prístup využila väčšina veľkých značiek počas masového marketingu alebo „éry kampaní“ a všeobecne