Nájdite ťažisko pre vynikajúci dizajn prezentácie

Každý vie, že PowerPoint je obchodným jazykom. Problém je v tom, že väčšina balíčkov aplikácie PowerPoint nie je ničím iným ako sériou preplnených a často mätúcich snímok, ktoré sprevádzajú monológy vyvolávajúce spánok. Po vypracovaní tisícov prezentácií sme identifikovali osvedčené postupy, ktoré sú jednoduché, ale zriedka sa uplatňujú. Za týmto účelom sme vytvorili Centrum gravitácie, nový rámec pre vytváranie prezentácií. Ide o to, že každý balíček, každá snímka a každý obsah