Zasľúbená zem: Zisková a udržateľná marketingová návratnosť investícií

Vitajte v tom, čo marketingoví technológovia nazývajú éra zákazníckej skúsenosti. Do roku 2016 očakáva 89% spoločností, že budú súťažiť na základe zákazníckej skúsenosti, oproti 36% pred štyrmi rokmi. Zdroj: Gartner Pretože spotrebiteľské správanie a technológie sa neustále vyvíjajú, je potrebné, aby sa vaše stratégie marketingu obsahu zosúladili s cestou zákazníka. Úspešný obsah je teraz riadený skúsenosťami - kedy, kde a ako to zákazníci chcú. Pozitívna skúsenosť v každom marketingovom kanáli je