Vydavatelia nechávajú spoločnosť Adtech zabiť ich výhody

Web je najdynamickejším a najinvenčnejším médiom, aké kedy existovalo. Pokiaľ ide o digitálnu reklamu, tvorivosť by mala byť neobmedzená. Vydavateľ by mal byť teoreticky schopný radikálne odlíšiť svoju mediálnu súpravu od iných vydavateľov, aby získal priamy predaj a poskytoval svojim partnerom bezkonkurenčný vplyv a výkon. Ale nerobia to - pretože sa sústredili na to, čo podľa reklamných technológií majú vydavatelia robiť, a nie na veci, ktoré robia