Vypuknutie epidémie COVID-19: Dopady reklamy a marketingu

Je nesmierne cenné spolupracovať s agentúrou, ktorá má vždy k dispozícii dôležité marketingové informácie. Pretože každý podnik je nútený robiť zmeny v dôsledku súčasných svetových okolností a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci COVID-19, znamená to zabezpečenie dostatočnej technológie pre vzdialenú pracovnú silu, prechod na služby nulového kontaktu, pokiaľ je to možné, a utiahnutie opratia obchodných nákladov. V týchto časoch je rozhodujúce, kam minúť marketingové doláre. Aj podniky musia