ePR láme marketing ... v Európe

GDPR bolo predstavené máj 2018 a bolo to dobré. No to je úsek. Obloha nezapadla a všetci išli okolo svojho dňa. Niektoré neprerušovanejšie ako iné. Prečo? Pretože to zaisťovalo slobodne dané, od občana Európy sa teraz vyžadoval konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas, kým im spoločnosť mohla poslať e-mail. Dobre ... Ale poďme si to zrekapitulovať. Nehovorili nám marketingoví automatizovaní giganti sveta, HubSpots, Marketos atď., Že obsah je kráľom? Ak ho vytvoríte,