Budúcnosť predaja B2B: prelínanie interných a externých tímov

Pandémia COVID-19 vyvolala prudké následky v prostredí B2B, možno najvýznamnejšie okolo toho, ako prebiehajú transakcie. Vplyv na nákup spotrebiteľa bol určite obrovský, ale čo medzi podnikmi? Podľa správy B2B Future Shopper Report 2020 iba 20% zákazníkov nakupuje priamo od obchodných zástupcov, čo je pokles z 56% v predchádzajúcom roku. Vplyv spoločnosti Amazon Business je určite značný, napriek tomu 45% respondentov prieskumu uviedlo, že nakupovali