Výrazný vplyv sociálnych médií na zákaznícku skúsenosť

Keď sa podniky prvýkrát pustili do sveta sociálnych médií, boli použité ako platforma na uvedenie ich produktov na trh a zvýšenie predaja. V posledných niekoľkých rokoch sa však sociálne médiá zmenili na obľúbené médium online komunity - miesto na interakciu so značkami, ktoré obdivujú, a čo je dôležitejšie, vyhľadajte pomoc, ak majú problémy. Viac spotrebiteľov ako kedykoľvek predtým sa snaží komunikovať so značkami prostredníctvom sociálnych sietí a vašich