Digitálne údaje o správaní: Najlepšie strážené tajomstvo dosiahnutia správneho akordu s genom Z.

Najúspešnejšie marketingové stratégie sú poháňané hlbokým porozumením ľudí, ktorým sú určené. A keďže vek je jedným z najbežnejších prediktorov rozdielov v postojoch a správaní, hľadanie cez generačnú optiku je pre obchodníkov už dlho užitočným spôsobom, ako získať empatiu pre svoje publikum. Dnes sa čelní činitelia v oblasti podnikového rozhodovania sústredia na Gen Z, narodený po roku 1996, a to oprávnene. Táto generácia sa bude formovať