Používanie automatizovaného testovania na zlepšenie zážitku zo služby Salesforce

Udržať si náskok pred rýchlymi zmenami a iteráciami na rozsiahlej podnikovej platforme, ako je napríklad Salesforce, môže byť náročné. Ale Salesforce a AccelQ spolupracujú na splnení tejto výzvy. Používanie agilnej platformy na správu kvality spoločnosti AccelQ, ktorá je úzko integrovaná so službou Salesforce, výrazne urýchľuje a zlepšuje kvalitu vydaní organizácie Salesforce. AccelQ je platforma pre spoluprácu, ktorú môžu spoločnosti používať na automatizáciu, správu, vykonávanie a sledovanie testovania Salesforce. AccelQ je jediný nepretržitý test