Ako uložiť bojujúcu kampaň na vytváranie odkazov vedenú obsahom

Algoritmus spoločnosti Google sa časom mení a vďaka tomu sú spoločnosti nútené prehodnotiť svoje stratégie SEO. Jednou z rozhodujúcich akcií na zvýšenie poradia je kampaň na budovanie odkazov vedená obsahom. Možno ste sa stretli so situáciou, keď váš tím SEO usilovne pracuje na zasielaní e-mailov s dosahom vydavateľom. Vaši autori potom špecializovane vytvárajú obsah. Ale po niekoľkých týždňoch od začiatku kampane ste si uvedomili, že nezískala žiadne výsledky. Môže existovať číslo