Beyond the Screen: How Blockchain Will Impact Influencer Marketing

Keď Tim Berners-Lee pred tromi desaťročiami vynašiel web, nemohol predvídať, že sa z internetu vyvinie všadeprítomný fenomén, ktorým je dnes, čo zásadným spôsobom zmení fungovanie sveta vo všetkých sférach života. Pred internetom túžili deti byť astronautmi alebo lekármi a funkcia influencera alebo tvorcu obsahu jednoducho neexistovala. Rýchly posun vpred dodnes a takmer 30 percent detí vo veku od osem do dvanásť rokov