Ocenenie Marcom: Alternatíva k A / B testovaniu

Takže vždy chceme vedieť, ako si vedie marcom (marketingová komunikácia), a to ako nástroj aj pre individuálnu kampaň. Pri hodnotení markomu je bežné použiť jednoduché A / B testovanie. Toto je technika, pri ktorej sa pri náhodnom odbere vzoriek naplnia dve bunky na účely spracovania kampane. Jedna bunka dostane test a druhá nie. Potom sa porovnáva miera odozvy alebo čistý príjem medzi týmito dvoma bunkami. Ak testovacia bunka prekoná kontrolnú bunku