SOCXO: Advokátny marketing s oceňovaním na základe výkonu

Ako súčasť prostredia obsahového marketingu bol digitálny marketing doteraz preferovaným prístupom značiek k osloveniu a zaujatiu publika online. Typický model digitálneho marketingu obsahuje kombináciu e-mailu, vyhľadávania a marketingu v sociálnych médiách a doteraz používal formálny a platený prístup na vytváranie a distribúciu obsahu značky online. Vyskytli sa však výzvy a debaty o stratégii, merateľnosti, výsledkoch a návratnosti investícií platených médií