3 dôvody Predajné tímy zlyhajú bez analýzy

Tradičným imidžom úspešného predajcu je niekto, kto vyrazí na cestu (pravdepodobne pomocou fedory a kufríka), vyzbrojený charizmou, presvedčivosťou a vierou v to, čo predávajú. Aj keď dnes v predaji určite zohráva úlohu priateľskosť a pôvab, analytika sa ukázala ako najdôležitejší nástroj v krabici každého predajného tímu. Dáta sú jadrom moderného procesu predaja. Maximálne využitie dát znamená získanie správnych štatistík