Predpovede a trendy miestneho marketingu na rok 2020

S pokračujúcou inováciou a konvergenciou v technológiách stále pribúdajú dostupné príležitosti pre miestne podniky na zvyšovanie povedomia, na ich vyhľadanie a na online predaj. Uvádzam 6 trendov, o ktorých predpokladám, že budú mať v roku 2020 obrovský vplyv. Mapy Google sa stanú novým vyhľadávaním V roku 2020 bude zo služieb Mapy Google vychádzať viac spotrebiteľských vyhľadávaní. V skutočnosti môžete očakávať, že čoraz väčší počet spotrebiteľov úplne obíde vyhľadávanie Google a využije aplikácie Google vo svojich telefónoch (tj