Neil Berman

Neil Berman je zakladateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti Delivra, poskytovateľ e-mailových marketingových služieb a strategické poradenstvo. Počas takmer 20 rokov pôsobenia v softvérovom priemysle je spoločnosť Berman naďalej motivovaná vášňou hľadať inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú klientom zvíťaziť v ich odvetviach.