Aplikácia AI na vybudovanie dokonalého nákupného profilu a poskytnutie osobných skúseností

Podniky neustále hľadajú spôsoby, ako zlepšiť efektívnosť a účinnosť svojich prevádzok. A toto sa stane ešte dôležitejším zameraním, keď budeme pokračovať v navigácii v zložitej a nestabilnej komerčnej klíme COVID. Elektronickému obchodu sa našťastie darí. Na rozdiel od fyzického maloobchodu, ktorý bol výrazne ovplyvnený pandemickými obmedzeniami, online predaj stúpa. Počas sviatočnej sezóny 2020, ktorá je každoročne zvyčajne najrušnejším nákupným obdobím, vzrástol online predaj v Spojenom kráľovstve