Infografika: Štatistika mobilných a internetových služieb pre seniorov

V našej spoločnosti je rozšírený stereotyp, ktorý starší ľudia nemôžu používať, nerozumejú mu alebo nechcú tráviť čas online. Je to však založené na faktoch? Je pravda, že tisícročia dominujú v používaní internetu, ale je v celosvetovom webe naozaj málo Baby Boomerov? To si nemyslíme a chystáme sa to dokázať. Starší ľudia v dnešnej dobe čoraz viac prijímajú a využívajú moderné technológie. Uvedomujú si