Ako zvýšiť predaj po zakúpení pomocou efektívnej stratégie udržania zákazníka

Na to, aby sa podnikom darilo a prežili, musia vlastníci firiem prijať množstvo techník a taktík. Stratégia udržania zákazníka je zásadná, pretože je oveľa efektívnejšia ako ktorákoľvek iná marketingová stratégia, pokiaľ ide o zvýšenie výnosov a návratnosť vašich marketingových investícií. Získanie nového zákazníka môže stáť päťkrát viac ako udržanie súčasného zákazníka. Zvýšenie udržania zákazníka o 5% môže zvýšiť zisky z 25 na 95%. Úspešnosť predaja zákazníkovi