Vymáhanie pohľadávok pri spustení elektronického obchodu: Definitívny sprievodca

Straty založené na transakciách sú pre mnohé podniky skutočnosťou, a to kvôli kompenzáciám, nezaplateným faktúram, zrušeniam alebo nevráteným produktom. Na rozdiel od požičiavajúcich podnikov, ktoré musia v rámci svojho obchodného modelu akceptovať veľké percento strát, mnohé začínajúce podniky zaobchádzajú so stratami transakcií ako s nepríjemnosťou, ktorá si nevyžaduje veľkú pozornosť. To môže viesť k prudkému zvýšeniu strát z dôvodu nekontrolovaného správania zákazníkov a nevyriešeným stratám, ktoré je možné výrazne znížiť pomocou niekoľkých