Ohad Samet

Ohad Samet je spoluzakladateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti TrueAccord, prvá svojho druhu platformu pre algoritmické zotavenie. TrueAccord využíva strojové učenie, analýzu správania a humanistický prístup na to, aby pomohla podnikom a malým podnikom vymáhať neuhradené platby a udržiavať pozitívne vzťahy so zákazníkmi.