Ako môžu trhové ceny v reálnom čase zvýšiť výkonnosť podniku

Pretože moderný svet kladie čoraz väčší dôraz na rýchlosť a flexibilitu, schopnosť vtlačiť do svojich predajných kanálov v reálnom čase vysoko relevantné ceny a poradenstvo v oblasti predaja môžu podnikom poskytnúť prevahu nad konkurenciou, pokiaľ ide o splnenie očakávaní zákazníkov. S rastúcimi požiadavkami na výkon sa samozrejme zvyšuje aj zložitosť podnikania. Podmienky na trhu a obchodná dynamika sa menia čoraz rýchlejším tempom, čo spoločnostiam spôsobuje ťažkosti pri reagovaní na cenové spúšťače