Čo musia marketingoví pracovníci vedieť o ochrane duševného vlastníctva

Pretože sa marketing - a všetky ďalšie obchodné aktivity - čoraz viac spoliehajú na technológie, stala sa ochrana duševného vlastníctva najvyššou prioritou úspešných spoločností. Preto musí každý marketingový tím porozumieť základom práva duševného vlastníctva. Čo je to duševné vlastníctvo? Americký právny systém poskytuje vlastníkom nehnuteľností určité práva a ochranu. Tieto práva a ochrany dokonca prostredníctvom obchodných dohôd presahujú naše hranice. Duševné vlastníctvo môže byť akýmkoľvek produktom mysle