Behaviorálna reklama vs. kontextová reklama: Aký je rozdiel?

Digitálna reklama niekedy dostane za vynaložené náklady zlý výsledok, no nemožno poprieť, že ak sa robí správne, môže priniesť silné výsledky. Ide o to, že digitálna reklama umožňuje oveľa širší dosah než akákoľvek forma organického marketingu, a preto sú na ňu obchodníci tak ochotní minúť. Úspech digitálnych reklám, prirodzene, závisí od toho, ako dobre sú v súlade s potrebami a želaniami cieľového publika.