COVID-19: Nový pohľad na stratégie vernostného programu pre firmy

Koronavírus pozdvihol svet podnikania a núti každé podnikanie, aby sa znovu pozrelo na slovo vernosť. Vernosť zamestnancov Zvážte lojalitu z pohľadu zamestnanca. Podniky prepúšťajú zamestnancov vľavo aj vpravo. Miera nezamestnanosti môže presiahnuť 32% kvôli faktoru koronavírusov a práca z domu nemusí vyhovovať každému odvetviu alebo pozícii. Prepúšťanie zamestnancov je praktickým riešením hospodárskej krízy ... ale nezasahuje do lojality. COVID-19 bude mať dopad