Prečo je odolný obchod B2B jedinou cestou vpred pre výrobcov a dodávateľov uverejňujúcich COVID-19

Pandémia COVID-19 vrhla oblaky neistoty do obchodného prostredia a vyústila do zastavenia viacerých ekonomických aktivít. Výsledkom bude, že podniky budú pravdepodobne svedkami zmeny paradigmy v dodávateľských reťazcoch, prevádzkových modeloch, správaní spotrebiteľov a stratégiách obstarávania a predaja. Je nevyhnutné podniknúť proaktívne kroky na zaistenie bezpečnej pozície vašej firmy a na urýchlenie procesu obnovy. Odolnosť voči podnikaniu môže pri prispôsobovaní sa nepredvídaným predpokladom dosiahnuť dlhú cestu