CMO-on-the-Go: Ako môžu pracovníci koncernu profitovať z vášho marketingového oddelenia

Priemerná funkčná doba SOT je niečo málo cez 4 roky - najkratšia v C-suite. Prečo? S tlakom na dosahovanie cieľov v oblasti výnosov sa vyhorenie stáva nevyhnutelným. To je miesto, kde prichádza na rad koncertná produkcia. Byť CMO-on-the-Go umožňuje hlavným marketingovým pracovníkom určiť si vlastný harmonogram a prevziať iba to, o čom vedia, že zvládnu, čo vedie k kvalitnejšej práci a lepším výsledkom. Spoločnosti však naďalej prijímajú zásadné strategické rozhodnutia