Marketingové výzvy - a riešenia - pre rok 2021

Minulý rok bol pre obchodníkov hrboľatá jazda, ktorá prinútila podniky takmer vo všetkých odvetviach otočiť alebo dokonca nahradiť celé stratégie tvárou v tvár nepredstaviteľným okolnostiam. Pre mnohých bola najvýznamnejšou zmenou vplyv sociálneho dištancovania sa a ochrany na danom mieste, čo spôsobilo obrovský nárast aktivity v oblasti online nakupovania, a to aj v odvetviach, kde elektronický obchod nebol predtým taký výrazný. Tento posun vyústil do preplneného digitálneho prostredia a ďalších organizácií sa uchádzalo o zákazníka