Komunikácia v reálnom čase: Čo je to WebRTC?

Komunikácia v reálnom čase mení spôsob, akým spoločnosti využívajú svoju prítomnosť na webe na proaktívnu interakciu s potenciálnymi zákazníkmi. Čo je WebRTC? Webová komunikácia v reálnom čase (WebRTC) je súbor komunikačných protokolov a rozhraní API pôvodne vyvinutých spoločnosťou Google, ktoré umožňujú hlasovú a video komunikáciu v reálnom čase prostredníctvom spojení typu peer-to-peer. WebRTC umožňuje webovým prehliadačom požadovať informácie z prehľadávačov ostatných používateľov v reálnom čase, čo umožňuje peer-to-peer a skupinovú komunikáciu v reálnom čase vrátane hlasu, videa, chatu, prenosu súborov a obrazovky