Realizovateľné stratégie pre viackanálovú komunikáciu

Stručné vysvetlenie toho, čo je komunikácia cez celý kanál, a jej konkrétnych funkcií a stratégií pre marketingové tímy, ktoré majú zvýšiť lojalitu a hodnotu zákazníkov.