Sedem chýb, ktoré urobíte v marketingovom výkone

Rozpočty SOT sa podľa Gartnera znižujú, pretože obchodníci zápasia s fiškálnou zrelosťou. S ohľadom na svoje investície, ktoré sú dôkladnejšie preskúmané ako kedykoľvek predtým, musia CMO pochopiť, čo funguje, čo nefunguje a kam minúť svoj ďalší dolár, aby mohli ďalej optimalizovať svoj vplyv na podnikanie. Vstúpte do riadenia marketingového výkonu (MPM). Čo je Marketing Performance Management? MPM je kombinácia procesov, technológií a akcií používaných marketingovými organizáciami na plánovanie marketingových aktivít,