PowerChord: Centralizovaná miestna správa a distribúcia potenciálnych zákazníkov pre značky distribuované predajcom

Čím väčšie značky, tým viac pohyblivých častí sa objaví. Značky predávané prostredníctvom siete miestnych predajcov majú na zváženie ešte komplexnejší súbor obchodných cieľov, priorít a online skúseností – od pohľadu značky až po lokálnu úroveň. Značky chcú byť ľahko objaviteľné a kúpené. Predajcovia chcú nových potenciálnych zákazníkov, väčšiu návštevnosť a zvýšený predaj. Zákazníci chcú bezproblémové zhromažďovanie informácií a nákup – a chcú to rýchlo.