Komplexný sprievodca používaním aplikácie LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn priniesol revolúciu v spôsobe vzájomného prepojenia firiem. Vyťažte z tejto platformy maximum pomocou svojho nástroja Sales Navigator. Podniky v súčasnosti, bez ohľadu na to, či sú veľké alebo malé, sa spoliehajú na LinkedIn pri prijímaní ľudí na celom svete. S viac ako 720 miliónmi používateľov sa táto platforma každým dňom rozširuje, čo do veľkosti a hodnoty. Okrem náboru je LinkedIn teraz najvyššou prioritou pre obchodníkov, ktorí chcú zintenzívniť svoju hru v oblasti digitálneho marketingu. Počnúc