Najlepšie rady pre úspešné stratégie marketingu obsahu Millenial

Je to svet mačacích videí, virálneho marketingu a ďalšej veľkej veci. Keďže sú všetky platformy online, aby oslovili potenciálnych zákazníkov, najväčšou výzvou je, ako dosiahnuť, aby bol váš produkt relevantný a žiaduci pre váš cieľový trh. Ak sú vašim cieľovým trhom mileniáli, máte ešte ťažšiu prácu, ktorá uspokojí potreby generácie, ktorá trávi hodiny denne na sociálnych sieťach a na ktorú sa tradičnými marketingovými technikami nekladie dôraz. A