Odvodiť čistých nových potenciálnych zákazníkov: Nájdite a pošlite najlepších potenciálnych zákazníkov v službe Salesforce

Firmy sa snažia interpretovať množstvo údajov o svojich zákazníkoch a o tom, čo ich motivuje. Je takmer nemožné vidieť les zo stromov, keď sa ľudia sústreďujú na svoj systém záznamu a získavajú užitočné poznatky zo všetkých signálov v rôznych systémoch, ako sú Salesforce, Marketo a Google Analytics, ako aj z neštruktúrovaných zdrojov z webu. Len málo spoločností má zdroje alebo odborné znalosti na to, aby ťažili svoje údaje a používali analytiku, ktorá ich určuje