Kontextové zacielenie: odpoveď na reklamné prostredie bezpečné pre značku?

Dnešné rastúce obavy o súkromie spojené so zánikom súborov cookie znamenajú, že marketingoví pracovníci teraz musia dodávať personalizovanejšie kampane v reálnom čase a vo veľkom rozsahu. Dôležitejšie je, že musia preukázať empatiu a svoje správy zasielať v bezpečných prostrediach pre značku. Tu vstupuje do hry sila kontextového zacielenia. Kontextové zacielenie je spôsob, ako zacieliť na relevantné publikum pomocou kľúčových slov a tém odvodených z obsahu reklamného inventára, ktorý nevyžaduje súbor cookie alebo iný súbor.

Prečo je kontextové zacielenie kritické pre marketingových pracovníkov navigujúcich v budúcnosti bez súborov cookie

Žijeme v globálnej zmene paradigmy, kde obavy o súkromie spojené so zánikom súborov cookie vytvárajú tlak na marketingových pracovníkov, aby poskytovali osobnejšie a empatickejšie kampane v prostredí bezpečnom pre značku. Aj keď to predstavuje veľa výziev, predstavuje to aj veľa príležitostí pre obchodníkov odomknúť inteligentnejšiu taktiku kontextového zacielenia. Príprava na budúcnosť bez použitia súborov cookie Zákazník, ktorý je čoraz viac informovaný o ochrane osobných údajov, teraz odmieta súbory cookie tretích strán. Správa z roku 2018, ktorá odhalila, že 64% súborov cookie je odmietnutých, buď

Kontextové zacielenie: Budovanie bezpečnosti značky v ére bez použitia cookies

Bezpečnosť značky je absolútnou nevyhnutnosťou pre obchodníkov, ktorí sa pohybujú vpred v tomto politicky a ekonomicky nestabilnom prostredí, a mohla by dokonca zmeniť ich zotrvanie v podnikaní. Značky teraz musia pravidelne sťahovať reklamy, pretože sa zobrazujú v nevhodných kontextoch. 99% inzerentov má obavy z toho, že sa ich reklamy zobrazia v prostredí bezpečnom pre značku. Existuje dobrý dôvod na obavy. Štúdie preukázali, že reklamy, ktoré sa zobrazujú blízko negatívneho obsahu, majú za následok 2.8-násobné zníženie