4 veci, ktoré sa môžu obchodníci naučiť z údajov ku Dňu matiek, aby vylepšili kampane ku Dňu otcov

Hneď ako sa z kampaní ku Dňu matiek usadí prach, obrátia marketéri svoju pozornosť na Deň otcov. Môžu sa však marketingoví pracovníci predtým, ako vykonajú kamenné aktivity ku Dňu otcov, dozvedieť niečo zo svojich snáh ku Dňu matiek, čo by im mohlo pomôcť zvýšiť predaj v júni? Po dôkladnej analýze marketingových a predajných údajov ku Dňu matiek 2017 veríme, že odpoveď je áno. V mesiaci, ktorý predchádzal Dňu matiek, zhromaždil náš tím údaje z ďalších

Využitie elektronického obchodu z marketingových snáh skoro na jar

Aj keď sa jar práve rozbehla, spotrebitelia sa tešia veľkej obľube, keď môžu začať so svojimi sezónnymi projektmi na vylepšenie domácnosti a čistenie, nehovoriac o kúpe nových jarných skríň a návrate do formy po mesiacoch zimného spánku. Dychtivosť národov ponoriť sa do rôznych jarných aktivít je hlavnou hnacou silou reklám, vstupných stránok a ďalších marketingových kampaní s jarnou tematikou, ktoré vidíme už vo februári. Stále môže byť sneh