Nie každý môže vidieť váš web

Pre správcov webových stránok v mnohých veľkých i malých firmách bola minulá sezóna zimou ich nespokojnosti. Od decembra boli v súdnych procesoch v New Yorku pomenované desiatky umeleckých galérií a galérie neboli samy. V poslednom čase bolo podaných stovky stoviek žalôb proti podnikom, kultúrnym inštitúciám, advokačným skupinám a dokonca aj proti popovému fenoménu Beyoncé, ktorého webová stránka bola pomenovaná v rámci hromadnej žaloby podanej v januári. Zraniteľnosť, ktorú majú spoločnú? Tieto webové stránky neboli