Potrebujete pomoc s marketingom pre technické publikum? Začnite tu

Inžinierstvo nie je až také povolanie, ale skôr spôsob pohľadu na svet. Pre obchodníkov môže byť zohľadnenie tejto perspektívy pri rozhovore s vysoko náročným technickým publikom rozdiel medzi tým, ako sa majú brať vážne a ignorovať. Pre vedcov a inžinierov môže byť ťažké publikum, ktoré je katalyzátorom správy o stave marketingu pre inžinierov. Už štvrtý rok po sebe TREW Marketing, ktorý sa zameriava výlučne na marketing po technický