Čo je platforma správy digitálnych aktív (DAM)?

Správa digitálnych aktív (DAM) pozostáva z riadiacich úloh a rozhodnutí týkajúcich sa prijímania, anotácií, katalogizácie, ukladania, vyhľadávania a distribúcie digitálnych aktív. Digitálne fotografie, animácie, videá a hudba sú príkladom cieľových oblastí správy mediálnych aktív (podkategória DAM). Čo je to správa digitálnych aktív? Správa digitálnych aktív DAM je prax spravovania, organizovania a distribúcie mediálnych súborov. Softvér DAM umožňuje značkám vytvoriť knižnicu fotografií, videí, grafiky, súborov PDF, šablón a ďalších