5 Základy optimalizácie marketingovej automatizácie

Pre mnohých obchodníkov sa prísľub riešení automatizácie marketingu zdá nedosiahnuteľný. Sú príliš drahé alebo príliš komplikované na to, aby sa učili. Tieto mýty a množstvo ďalších som rozptýlil v „Modernom marketingovom manifeste“ OutMarket. Dnes by som chcel vyvrátiť ďalší mýtus: marketingová automatizácia je strieborná guľka. Implementácia automatizačného softvéru automaticky nezvýši zapojenie a konverzie. Na dosiahnutie týchto výsledkov musia obchodníci optimalizovať svoju marketingovú automatizáciu aj komunikáciu. O optimalizácii sa dá uvažovať ako